21 лютого 2018 року, середа, 15:23
 
Головне меню
Пошук по сайту
 
 
ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акта

ПОВІДОМЛЕННЯ

 про оприлюднення проекту регуляторного акта

 «Про обмеження реалізації алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв та пива на території м. Кагарлика в нічний час»

 

Назва регуляторного акта: «Про обмеження реалізації алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв та пива на території м. Кагарлика в нічний час».

Регуляторний орган: Кагарлицька міська рада.

Розробник: виконавчий комітет Кагарлицької міської ради.

Основною метою прийняття регуляторного акта є обмеження розповсюдження алкогольної залежності серед населення, а особливо серед молоді, зменшенню кількості злочинів, що скоєні особами у стані алкогольного сп’яніння, захисту населення від шкідливого впливу шуму та забезпеченню громадського спокою та правопорядку.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються в письмовому вигляді протягом 1 (одного) місяця з дати опублікування проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу на офіційному веб-сайті Кагарлицької міської ради (з 06.11.2017 року) та в газеті «Рідне місто» за адресою: (09201, Київська область, м. Кагарлик, вул. Героїв Небесної Сотні, к.10 тел./факс  6-09-81).

 

Аналіз впливу регуляторного акта проекту рішення

«Про обмеження реалізації алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв та пива на території м. Кагарлика в нічний час»


1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Опис проблеми

Проблема, яку пропонується розв’язати з прийняттям цього рішення, полягає в обмеженні доступу мешканців міста, а особливо молоді, до вживання алкогольних напоїв та пива, недопущення реалізації цих напоїв у дрібнороздрібній мережі та заборони продажу в нічний час у стаціонарних підприємствах роздрібної торгівлі.

Порядок реалізації алкогольних напоїв в Україні регламентується Законами України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про захист прав споживачів», Правилами роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Проте проблема алкоголізму в місті на цей час залишається актуальною та набуває все більш небезпечних для суспільства форм та проявів.

До Кагарлицької міської ради та її виконавчого комітету надходять звернення громадських організацій щодо боротьби з продажем алкогольних напоїв у нічний час.

Через неврегульованість цього питання на законодавчому рівні та з метою впровадження державної політики щодо попередження вживання серед населення (в т.ч. підлітків, молоді) алкогольних напоїв і впорядкування часу продажу в місті цих товарів, назріла нагальна необхідність нормативного врегулювання цього питання. Громадяни, які купляють алкогольні напої в нічний час, зазвичай розпивають його не відходячи від магазинів, на вулицях, лавочках, у парках. Часто це супроводжується криками, сутичками та бійками.

Чинне законодавство України забороняє продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових особами та особам, які не досягли 18 років.

Упродовж останніх років у деяких містах місцеві органи влади практикували обмеження продажу алкоголю в нічний час. У багатьох країнах світу обмеження та заборона на продаж алкоголю в нічний час діє поряд із забороною продажу алкоголю у загальнодоступних місцях, його продаж дозволено лише у спеціалізованих магазинах або відділах.

У такій ситуації виникає необхідність прийняття регуляторного акта, який сприятиме обмеженню розповсюдження алкогольної залежності серед населення, а особливо молоді, зменшенню кількості злочинів, що скоєні особами в стані алкогольного сп’яніння, захисту населення від шкідливого впливу шуму та забезпеченню громадського спокою та правопорядку.

Це рішення покликане активізувати громаду міста на допомогу виявлення випадків порушень та спонукати приватний бізнес із розумінням і усвідомленням ставитись до виконання такого рішення.

За своїми ознаками цей проект рішення міської ради належить до регуляторних актів, оскільки регулює адміністративні та господарські відносини між суб’єктами господарювання, територіальною громадою міста Кагарлика та міською радою.

З метою дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності проект рішення міської ради розроблено апаратом виконавчого комітету Кагарлицької міської ради для проведення процедури оприлюднення та обговорення.

 

2. Цілі регулювання

Проект «Про обмеження реалізації алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв та пива на території м. Кагарлика в нічний час» розроблено для таких цілей:

- впорядкування продажу алкогольних напоїв у торговельній мережі міста шляхом обмеження продажу в нічний час;

- недопущення продажу алкогольних напоїв особам віком до 18 років;

- зниження споживання алкогольних напоїв, збереження здоров’я населення міста та попередження правопорушень, пов`язаних із зловживанням алкоголю;

- збереження тиші на території міста Кагарлика у вечірній та нічний час.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

1. Збереження існуючого стану.

Така альтернатива є неприйнятною, оскільки загострення ситуації зі вживання населенням міста алкогольних напоїв, особливо підлітками та молоддю, потребує негайного впорядкування.

2. Заборона реалізації алкогольних напоїв у м. Кагарлику.

Така альтернатива обмежує права суб’єктів господарювання на здійснення підприємницької діяльності, вимагає змінювати спеціалізацію об`єктів торгівлі та організацію їхньої роботи, що викличе значний супротив з їхнього боку, а також викличе невдоволення з боку мешканців міста.

3. Обмеження часу продажу алкогольних напоїв в об’єктах торгівлі в нічний час від 23.00 год. до  08.00 год. (крім ресторанного господарства).

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо впорядкування обігу алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного). Обмеження реалізації пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, зменшить вплив алкоголю на стан здоров’я молодого покоління, мінімізує соціальні наслідки від вживання алкоголю.

 

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом регуляторного акта пропонується встановити обмеження щодо продажу алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного), вин столових на території м. Кагарлика. Обмеження реалізації пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв зменшить вплив алкоголю на стан здоров’я молодого покоління. 

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття міською радою цього регуляторного акта розробник вбачає досягнення визначених цілей, а саме:

- досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та населення;

- сприяння створенню ефективного організаційно-правового та соціально-економічного механізму впливу на діяльність суб’єктів господарювання у сфері профілактики та протидії проявам алкоголізму на території міста.

Прийняття регуляторного акта, який сприятиме обмеженню зростання алкогольної залежності серед населення, а особливо молоді, зменшенню кількості злочинів, що скоєні особами в стані алкогольного сп’яніння, захистить населення від шкідливого впливу шуму та забезпечить громадський спокій у нічний час у цілому.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування

В и г о д и: Зменшення кількості звернень громадян про порушення правил торгівлі підакцизними товарами.

Забезпечення дотримання громадського спокою та правопорядку.

Сприяння покращенню стану дитячого та підліткового здоров’я, репродуктивного здоров’я населення.

Зменшення кількості випадків вчинення правопорушень та злочинів у стані алкогольного сп’яніння.

В и т р а т и: Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта).

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

В и г о д и: Сприяння підвищенню культури обслуговування покупців.

Дотримання чинного законодавства.

В и т р а т и: Втрати пов’язані із можливим зменшенням обсягу продажу алкогольних напоїв. Витрати на розширення асортименту товарів (крім підакцизних) з метою залучення широкого кола покупців.

Сфера інтересів населення міста Кагарлика

В и г о д и: Зменшення негативного впливу алкоголю, покращення здоров`я,    формування нових ціннісних орієнтацій у різних сферах.  

В и т р а т и: Незначні часові незручності при придбанні алкогольних напоїв.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, у регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

1. Кількість адміністративних правопорушень щодо порушення громадського порядку у стані алкогольного сп’яніння.

2. Кількість скарг і нарікань мешканців на роботу об`єктів торгівлі.

 

9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

1. Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

2. Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

 

 

Міський голова                                                    О.О.Панюта

 

 

 

проект                    

КАГАРЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА

( сесія VІI скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території м. Кагарлика в нічний час

Відповідно до Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів","Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету міністрів України від 30 липня 1996 року N854 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями", з метою забезпечення прав та законних інтересів громадян, а також реалізації в місті Кагарлику державної політики щодо попередження вживання серед населення алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв і пива, визнання здоров'я людини найвищою соціальною цінністю та врегулювання правових відносин суб'єктів господарювання Кагарлицька міська рада ВИРІШИЛА:

1. Суб'єктам господарювання, які зареєстровані в установленому порядку, та суб'єктам господарювання, які мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, отриману згідно з вимогами законодавства України, обмежити торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) у своїх об'єктах торгівлі, окрім закладів ресторанного господарства (кафе, бари, заклади громадського харчування, ресторани тощо) на території м. Кагарлика шляхом заборони їхньої реалізації в нічний час з 23:00 до 08:00 години щоденно, враховуючи вихідні та святкові дні.

2. Суб'єктам господарювання м. Кагарлика рекомендувати інформувати покупців про прийняття Кагарлицькою міською радою цього рішення.

3. Кагарлицькому відділенню поліції Обухівського відділу поліції ГУ НП  в Київській області рекомендувати активізувати роботу щодо посилення контролю за дотриманням вимог статей 178, 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою недопущення розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на вулицях, у парках, скверах, та в інших заборонених законами України місцях, появи в громадських місцях у нетверезому стані; сприяти захисту населення від шкідливого впливу шуму та дотриманню правил додержання тиші в населеному пункті та громадських місцях.

4. Оприлюднити це рішення в Кагарлицькій міській громадсько-політичній газеті «Рідне місто» та на офіційному веб-сайті Кагарлицької міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії з питань будівництва, транспорту, зв′язку, житлово-комунального господарства, торгівлі, побутових послуг та надзвичайних ситуацій.

Міський голова                                         О.О.Панюта

 

 
архів Анонси подій

"ПРЯМИЙ ЗВ'ЯЗОК" жителів Кагарлика з міським головою Олександром Олексійовичем ПАНЮТОЮ відбудеться 21 лютого 2018 року.

Телефонуйте з 14.00 до 15.00 за тел. 6-09-81.

Чергова ХХХVІІІ сесія міської ради VІІ скликання розпочне свою роботу  01 березня  2018 року о 14.00  у залі засідань адмінбудинку міської ради з порядком денним:

20.03.2018 р. о 15.00

у приміщенні міського Будинку культури відбудеться

ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЗА 2017 РІК

До уваги землекористувачів!

Публікуємо рішення Кагарлицької міської ради від 07 грудня 2017 року № 328-02-ХХХІV-VІІ

З метою своєчасної підготовки до чергового етапу електронного декларування необхідно виконати такі дії:

 «Про обмеження реалізації алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв та пива на території м. Кагарлика в нічний час»

(нова редакція):

Кагарлицький РП ПАТ «Київобленерго» повідомляє про  аварійно-профілактичні відключення електрики: 

-   01.03.2018 р. з 08.00  по 17.00 по вулицях Дачна, Каштанова, Миру;

-   02.03.2018 р. з 08.00  по 17.00 по вулиці Каштанова.

Запрошуємо на військову службу за контрактом спеціалістів служб тилу (водіїв, водіїв – заправників, кухарів, водіїв – паропровідників,  дезинфекторів).  У першу чергу розглядаються кандидати, які мають відповідну військову та цивільну освіту. 

                                                                  Довідка за телефонами: (04573)51345; (067)3385651;

                

           Передплата на газету «РІДНЕ МІСТО»

триває!

Газета «РІДНЕ МІСТО» – найдешевша за ціною передплати, але найдорожча серцю кожного кагарличанина-патріота!

Індекс газети:91705.

e-mail: r_misto@ukr.net

Публікуємо матеріали управління Державного агенства рибного господарства у м.Києві та Київській області:

громадян України віком від 18 до 40 років

на посади осіб рядового та сержантського складу.

Навчання, кар’єрний ріст, соціальний захист.

Грошове забезпечення від 7000 грн.

Наша адреса: м. Київ (Бортничі), вул. Світла, 6,

тел. (44)527-67-17, (044)527-67-41; 099-709-15-91

   Збройними Силами України розшукуються військовослужбовці військової служби за контрактом: 

На землях в адміністративних межах м. Кагарлик, які знаходяться за межами населеного пункту, прокладений підземний магістральний газопровід високого тиску, який є державною власністю України та перебуває у господарському віданні ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:

 

У місті Кагарлику Бюро правової допомоги знаходиться по вулиці Кооперативна, 19.

Мешканцям приватного житлового сектору забороняється використовувати для утилізації сміття контейнери біля багатоквартирних житлових будинків: для цього діє відповідний Графік вивезення побутових відходів, що забезпечується КП «Міськрембудсервіс». 

Для проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України запрошуємо всіх охочих громадян до Кагарлицького районного військового комісаріату за адресою:

м. Кагарлик, вул. 97-ї Стрілецької дивізії, 5,

тел. 5-13-45.

ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У 2016 РОЦІ:

09201, Київська обл., м.Кагарлик, вул. Героїв Небесної Сотні, 1

архів Опитування
Шановний відвідувачу, Ви завітали на наш сайт, перебуваючи:
в м. КАГАРЛИКУ
2570 (81.35 %)
в Кагарлицькому районі
240 (7.6 %)
за межами Кагарличчини в Україні
199 (6.3 %)
за кордоном
150 (4.75 %)
Офіційні сайти