20 лютого 2019 року, середа, 15:54
 
Головне меню
Пошук по сайту
 
 
ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акта

ПОВІДОМЛЕННЯ

 про оприлюднення проекту регуляторного акта

 «Про обмеження реалізації алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв та пива на території м. Кагарлика в нічний час»

(нова редакція)

 

Назва регуляторного акта: «Про обмеження реалізації алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв та пива на території м. Кагарлика в нічний час» (нова редакція).

Регуляторний орган: Кагарлицька міська рада.

Розробник:  виконавчий комітет Кагарлицької міської ради.

Основною метою прийняття регуляторного акта є обмеження розповсюдження алкогольної залежності серед населення, а особливо серед молоді, сприяння зменшенню кількості злочинів, що скоєні особами у стані алкогольного сп’яніння, захисту населення від шкідливого впливу шуму та забезпеченню громадського спокою та правопорядку.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються в письмовому вигляді протягом 1 (одного) місяця з дати опублікування проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу на офіційному веб-сайті Кагарлицької міської ради (з 12.01.2018 року) та в газеті «Рідне місто» за адресою: (09201, Київська область, м. Кагарлик, вул. Героїв Небесної Сотні, к. 10 тел./факс  6-09-81).

 

Аналіз впливу регуляторного акта проекту рішення

«Про обмеження реалізації алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв та пива на території м. Кагарлика в нічний час» (нова редакція)


1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Опис проблеми

Проблема, яку пропонується розв’язати з прийняттям цього рішення, полягає в обмеженні доступу мешканців міста, а особливо молоді, до вживання алкогольних напоїв та пива, недопущення реалізації цих напоїв в дрібнороздрібній мережі та заборони продажу в нічний час в стаціонарних підприємствах роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.

Порядок реалізації алкогольних напоїв в Україні регламентується Законами України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про захист прав споживачів», Правилами роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Проте проблема алкоголізму у місті на даний час залишається актуальною та набуває все більш небезпечних для суспільства форм та проявів.

До Кагарлицької міської ради та її виконавчого комітету надходять звернення громадських організацій з питанням боротьби з продажем алкогольних напоїв в нічний час.

Через неврегульованість цього питання на законодавчому рівні та з метою впровадження державної політики щодо попередження вживання серед населення (в т.ч. підлітків, молоді) алкогольних напоїв і впорядкування часу продажу в місті цих товарів, назріла нагальна необхідність нормативного врегулювання цього питання. Громадяни, які купляють алкогольні напої в нічний час, зазвичай розпивають його не відходячи від магазинів, на вулицях, лавочках, в парках. Часто це супроводжується криками, сутичками та бійками.

Чинне законодавство України забороняє продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових особами та особам, які не досягли 18 років.

Упродовж останніх років у деяких містах місцеві органи влади практикували обмеження продажу алкоголю в нічний час. У багатьох країнах світу обмеження та заборона на продаж алкоголю у нічний час діє поряд із забороною продажу алкоголю у загальнодоступних місцях, його продаж дозволено лише у спеціалізованих магазинах або відділах.

У даній ситуації виникає необхідність прийняття регуляторного акта, який сприятиме обмеженню розповсюдження алкогольної залежності серед населення, а особливо молоді, зменшенню кількості злочинів, що скоєні особами у стані алкогольного сп’яніння, захисту населення від шкідливого впливу шуму та забезпеченню громадського спокою та правопорядку.

Дане рішення покликане активізувати громаду міста на допомогу виявлення випадків порушень та спонукати приватний бізнес з розумінням і усвідомленням ставитись до виконання даного рішення.

За своїми ознаками цей проект рішення міської ради належить до регуляторних актів, оскільки регулює адміністративні та господарські відносини між суб’єктами господарювання, територіальною громадою міста Кагарлика та міською радою.

З метою дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності проект рішення міської ради розроблено апаратом виконавчого комітету Кагарлицької міської ради для проведення процедури оприлюднення та обговорення.

 

2. Цілі регулювання

Проект «Про обмеження реалізації алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв та пива на території м. Кагарлика в нічний час» розроблено для таких цілей:

- впорядкування продажу алкогольних напоїв в торгівельній мережі міста шляхом обмеження продажу у нічний час;

- недопущення продажу алкогольних напоїв особам віком до 18 років;

- зниження споживання алкогольних напоїв, збереження здоров’я населення міста та попередження правопорушень, пов`язаних із зловживанням алкоголю;

- збереження тиші на території міста Кагарлика у вечірній та нічний час.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

1. Збереження існуючого стану.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки загострення ситуації зі вживання населенням міста алкогольних напоїв особливо підлітками та молоддю потребує негайного впорядкування.

2. Заборона реалізації алкогольних напоїв у м. Кагарлика.

Дана альтернатива обмежує права суб’єктів господарювання на здійснення підприємницької діяльності, вимагає змінювати спеціалізацію об`єктів торгівлі та організацію їх роботи, що викличе значний супротив з їх сторони, а також викличе невдоволення з боку мешканців міста.

3. Обмеження часу продажу алкогольних напоїв в об’єктах торгівлі і ресторанного господарства в нічний час з 23.00 год. до  09.00 год. ранку .

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо впорядкування обігу алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного). Обмеження реалізації пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, зменшить вплив алкоголю на стан здоров’я молодого покоління, мінімізує соціальні наслідки від вживання алкоголю.

 

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом регуляторного акта пропонується встановити обмеження щодо продажу алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного), вин столових на території м. Кагарлика. Обмеження реалізації пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв зменшить вплив алкоголю на стан здоров’я молодого покоління. 

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття міською радою цього регуляторного акта розробник вбачає досягнення визначених цілей, а саме:

- досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та населення;

- сприяння створенню ефективного організаційно-правового та соціально-економічного механізму впливу на діяльність суб’єктів господарювання у сфері профілактики та протидії проявам алкоголізму на території міста.

Прийняття регуляторного акта, який сприятиме обмеженню зростання алкогольної залежності серед населення, а особливо молоді, зменшенню кількості злочинів, що скоєні особами у стані алкогольного сп’яніння, захистить населення від шкідливого впливу шуму та забезпечить громадський спокій у нічний час у цілому.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування

В и г о д и: Зменшення кількості звернень громадян про порушення правил торгівлі підакцизними товарами.

Забезпечення дотримання громадського спокою та правопорядку.

Сприяння покращенню стану дитячого та підліткового здоров’я, репродуктивного здоров’я населення.

Зменшення кількості випадків вчинення правопорушень та злочинів у стані алкогольного сп’яніння.

В и т р а т и: Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта).

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

В и г о д и: Сприяння підвищенню культури обслуговування покупців.

Дотримання чинного законодавства.

В и т р а т и: Втрати пов’язані із можливим зменшенням обсягу продажу алкогольних напоїв. Витрати на розширення асортименту товарів (крім підакцизних) з метою залучення широкого кола покупців.

Сфера інтересів населення міста Кагарлика

В и г о д и: Зменшення негативного впливу алкоголю, покращення здоров`я,    формування нових ціннісних орієнтацій в різних сферах.  

В и т р а т и: Незначні часові незручності при придбанні алкогольних напоїв.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

1.Кількість адміністративних правопорушень щодо порушення громадського порядку у стані алкогольного сп’яніння.

2.Кількість скарг і нарікань мешканців на роботу об`єктів торгівлі.

 

9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

1. Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

2. Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

 

 

                Міський голова                                        О.О.Панюта

 

                  ПРОЕКТ


УКРАЇНА

КАГАРЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА

(сесія VІскликання)

Р І Ш Е Н Н Я

Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території м. Кагарлика в нічний час

Відповідно до Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів","Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету міністрів України від 30 липня 1996 року N854 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями", з метою забезпечення прав та законних інтересів громадян, а також реалізації у місті Кагарлику державної політики щодо попередження вживання серед населення алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв і пива, визнання здоров'я людини найвищою соціальною цінністю та врегулювання правових відносин суб'єктів господарювання, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва, транспорту, зв′язку, житлово-комунального господарства, торгівлі, побутових послуг та надзвичайних ситуацій                   від 11.01.2018 року,Кагарлицька міська рада вирішила внести зміни до рішення №  325 – XXХIV- VIIвід  07.12.2017 р. «Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території м. Кагарлика в нічний час» виклавши його в новій редакції:

1. Суб'єктам господарювання, які зареєстровані в установленому порядку, та суб'єктам господарювання, які мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, отриману згідно з вимогами законодавства України,обмежити торгівлю алкогольними,слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) у своїх об'єктах торгівлітазакладахресторанного господарства (кафе, бари, заклади громадського харчування, ресторани тощо) на території м. Кагарликашляхом заборони їх реалізації в нічний час з 23:00 до 09:00 годиниранку щоденно, враховуючи вихідні та святкові дні.

2. Суб'єктам господарювання м. Кагарликарекомендувати інформувати покупців про прийняття Кагарлицькоюміською радою цього рішення.

3. Кагарлицькому відділенню поліції Обухівського відділу поліції ГУ НП  в Київській області рекомендувати активізувати роботу щодо посилення контролю за дотриманням вимог статей 178, 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою недопущення розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на вулицях, у парках, скверах, та в інших заборонених законами України місцях, появи в громадських місцях у нетверезому стані; сприяти захисту населення від шкідливого впливу шуму та дотриманню правил додержання тиші в населеному пункті та громадських місцях.

4. Оприлюднити це рішення в Кагарлицькій міській громадсько-політичній газеті«Рідне місто» та на офіційному веб-сайті Кагарлицької міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісіюз питань будівництва, транспорту, зв′язку, житлово-комунальногогосподарства, торгівлі, побутових послуг та надзвичайних ситуацій.

 

Міський голова                                       О.О.Панюта

 
архів Опитування
Шановний відвідувачу, Ви завітали на наш сайт, перебуваючи:
в м. КАГАРЛИКУ
3231 (81.3 %)
в Кагарлицькому районі
272 (6.84 %)
за межами Кагарличчини в Україні
278 (7 %)
за кордоном
193 (4.86 %)
архів Анонси подій

09201, Київська обл., м.Кагарлик, вул. Героїв Небесної Сотні, 1 

телефон приймальні

04573-6-09-81

адреса електронної пошти   kagarlyk_rada@ukr.net

Чергова сесія міської ради VІІ скликання розпочне свою роботу 21 лютого  2019 року о 14.00  у залі засідань адмінбудинку міської ради з порядком денним:

 Запрошуємо абітурієнтів та студентів Кагарлика взяти участь у соціальній програмі Scholarship:
   

Виконавчий комітет Кагарлицької міської ради оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади начальника юридичного відділу виконавчого комітету:

 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності:

"ПРЯМИЙ ЗВ'ЯЗОК" жителів Кагарлика з міським головою Олександром Олексійовичем ПАНЮТОЮ відбудеться 20 лютого 2019 року.

Телефонуйте з 14.00 до 15.00 за тел. 6-09-81.

Шановні жителі вулиць Саксаганського, Європейської, Ставкової, Ватутіна, Полтавської!

 Виконавчий комітет Кагарлицької міської ради повідомляє, що

з 01.12.2018 року  продовжено автобусний маршрут для жителів масиву Новобудов по вулицях Франка – Ватутіна – Саксаганського – Полтавській:

 Час відправлення

Місце відправлення

09.25

10.45

12.15

15.45

17.15

 

Вулиця  Франка

(від магазину)

МІСЬКВИКОНКОМ

Із питань утримання багатоквартирних будинків у випадку аварійних ситуацій у вихідні та святкові дні, а також у вечірні години звертайтеся  до відповідального працівника КЖЕП  за телефоном   096-441-05-66.

Адміністрація КЖЕП

Виконавчий комітет Кагарлицької міської ради повідомляє,  що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно взято на облік безхазяйне нерухоме майно по вул. Тюленіна, 30, м.Кагарлик, Київської обл., в складі: будівля насосної станції, водонапірна башня - №1, свердловина - №2.: 

Державна реабілітаційна установа «Всеукраїнський центр комплексної  реабілітації для осіб з інвалідністю»: 

07352, урочище «Туровча лісова» - 2,

с. Лютіж, Вишгородський р-н, Київська обл.

Телефони: (04596) 4-00-10, 4-00-11

068-354-01-35, 095-531-93-86

e-mail: vcpri@ukr.net

http://www.vcpri.com.ua

До уваги студентів із м.Кагарлика, що навчаються у вищих навчальних закладах України очної та заочної форми навчання.

Запрошуємо вас взяти участь у конкурсі, переможець якого отримає грант (стипендію) на сплату одного року навчання в українському вищому навчальному закладі.
Участь у конкурсі безкоштовна:

У черговий раз звертаючись до населення, правоохоронці попереджають про небезпеку та наводять найхарактерніші приклади дій сучасних шахраїв:

   Збройними Силами України розшукуються військовослужбовці військової служби за контрактом: 

На землях в адміністративних межах м. Кагарлик, які знаходяться за межами населеного пункту, прокладений підземний магістральний газопровід високого тиску, який є державною власністю України та перебуває у господарському віданні ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:

 

У місті Кагарлику Бюро правової допомоги знаходиться по вулиці Кооперативна, 19.

Мешканцям приватного житлового сектору забороняється використовувати для утилізації сміття контейнери біля багатоквартирних житлових будинків: для цього діє відповідний Графік вивезення побутових відходів, що забезпечується КП «Міськрембудсервіс». 

Офіційні сайти