3 червня 2023 року, субота, 18:40
 
Головне меню
Пошук по сайту
 
 
Конкурс бізнес-ідей «Роби своє» для розвитку малого підприємництва в умовах війни

Благодійний  фонд «МХП – Громаді» започаткував конкурс бізнес-ідей «Роби своє»  для  розвитку  малого  підприємництва в умовах війни. Бюджет конкурсу – 3,5 млн грн. Географія конкурсу - 11 областей України, серед яких Черкаська, Вінницька, Київська, Львівська, Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська, Хмельницька, Волинська, Чернігівська, Тернопільська.

Для конкурсу ми розробили спеціальний сайт https://doyourbusiness.com.ua/, де потенційні учасники можуть ознайомитися з умовами.

Станом на сьогодні, ми зареєстрували 17 учасників з 16 бізнес-ідеями з Київської, Дніпропетровської, Вінницької, Черкаської та Хмельницької областей.

Розказуйте в громадах! Виступайте з презентацією! Поширюйте інформацію!

Прес-конференцію можна переглянути за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=XRM5pOFwkgo

 

Розгляд заявок відбуватиметься на регулярній основі не рідше  1 разу  на місяць, але до повного використання бюджету.

Виникають питання – телефонуйте!

 

 Анна ТАРАСЕВИЧ,  керівник напрямку соціального розвитку

Благодійного фонду «МХП – Громаді»

a.bibik@mhp.com.ua

+38 067 504 25 24

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу бізнес-ідей

 «РОБИ СВОЄ»

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Це Положення визначає порядок та умови проведення конкурсу бізнес-ідей «Роби своє» (надалі – Конкурс), який проводиться в рамках пріоритетного напрямку «Спроможна громада», відповідно до Політики Фонду «МХП-Громаді» щодо співпраці з Партнерами (влада-громада-бізнес-НУО), грантерами та донорськими організаціями.
 2. Організатором конкурсу є Фонд «МХП - Громаді», (далі по тексту - Фонд), який здійснює організаційно-методичне та фінансове забезпечення проведення Конкурсу.
 3. Конкурс проводиться на території Вінницької, Черкаської, Дніпропетровської, Київської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, Сумської  та Волинської областей з метою створення умов для сталого розвитку підприємництва, в т.ч. як відповідь на негативні економічні наслідки війни, у містах та селах шляхом надання мікрогрантів для подальшого започаткування, масштабування та/або релокації існуючого малого та середнього бізнесу.
 4. Інформація про проведення Конкурсу  розміщується на офіційному сайті Фонду, соціальних сторінках Фонду, партнерів та у засобах масової інформації.
 5. Обробка, використання та зберігання персональних даних учасників Конкурсу здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

ІІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

2.1. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

 

Бізнес-ідея

 • заповнена аплікаційна форма встановленого зразка, яка   детально описує комерційну мету та ідею ініціативи, містить систему заходів і дій, спрямованих на отримання прибутку внаслідок реалізації бізнес-ідеї.

Грантоотримувач

 • переможець Конкурсу, який на умовах Договору отримав фінансування на реалізацію бізнес- ідеї (мікрогрант).

Договір про надання безповоротної фінансової допомоги

 • типова форма договору, яка надається організатором Конкурсу, із зазначенням умов надання фінансування та звітування (далі по тексту – Договір).

Конкурс

 • це процедура затверджена цим Положенням, метою якою є визначення переможців Конкурсу на отримання мікрогранту.

Конкурсний комітет

 • група визначених Оргкомітетом осіб, що здійснює професійну (експертну) оцінку поданих в установленому порядку бізнес-ідей Учасників і визначає переможців Конкурсу.

Критерії оцінки

 • перелік вимог до поданих бізнес-ідей відповідно до яких відбувається  визначення переможців Конкурсу Конкурсним комітетом.

Мікрогрант

 • безповоротна фінансова допомога для реалізації бізнес-ідеї учасника.

Організаційний комітет Конкурсу

 • група осіб, яка виконує організаційно-методичне супроводження Конкурсу (далі по тексту – Оргкомітет).

Партнери

 • зацікавлені сторони (фізичні та юридичні особи), що готові долучитись до реалізації Конкурсу фінансовими, людськими або іншими ресурсами.

Переможець Конкурсу

 • учасник, бізнес-ідея якого отримала найбільшу кількість балів (найвищій рейтинг) згідно протоколу Конкурсного комітету.

Релокація

 • переміщення бізнесу з територій, що наближені або розміщені у зоні бойових дій чи окуповані  військами російської федерації на безпечні території України з метою відновлення комерційної діяльності.

Учасник Конкурсу

- фізична особа – громадян України, що планує розпочати, масштабувати власну справу;

-     фізичні особи-підприємці, приватні підприємства, що здійснюють свою діяльність не довше 4 років станом на дату участі у конкурсі та хочуть розширити та/або здійснити релокацію і якісно покращити свою бізнес діяльність, бізнес-ідея на участь у Конкурсі якого прийнята Організаційним комітетом.

 

ІІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

 

3.1. Метою Конкурсу є створення умов для сталого розвитку підприємництва, в т.ч. як відповідь на негативні економічні наслідки війни, у містах та селах на території Вінницької, Черкаської, Дніпропетровської, Київської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, Сумської та Волинської областей шляхом надання мікрогрантів.

3.2. Завданнями Конкурсу є:

3.2.1. Стимулювати соціально-економічні перетворення в міських та сільських громадах за рахунок ведення підприємницької діяльності, у т.ч. створення робочих місць, що забезпечить покращення життя громадян та активізує діяльність громадських ініціатив.

3.2.2. Виявити та підтримати сталі підприємницькі бізнес-ідеї, які матимуть суттєвий вплив і помітно сприятимуть процесам самоорганізації місцевого населення.

3.2.3. Провести пошук нових ефективних інноваційних практик, що залучають громадян до прийняття рішень та заохочують громадян до самозайнятості.

3.2.4. Стимулювати розвиток «дефіцитних» для міської та сільської місцевості послуг: побутові, соціально – культурні, інформаційно-консультативні та торгові послуги населенню;

3.2.5.          Надати щонайменше 50 мікрогрантів Переможцям Конкурсу для реалізації їх бізнес-ідей.

 

IV. УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

 

4.1. У Конкурсі можуть брати участь:

-   фізичні особи – громадяни України, що планують розпочати власну справу;

- фізичні особи-підприємці, приватні підприємства, що здійснюють свою діяльність не більше як 4 роки станом на дату оголошення початку конкурсного відбору та хочуть розширити та/або здійснити релокацію і якісно покращити свою бізнес діяльність.

4.2. Учасниками Конкурсу не можуть бути фізичні особи (суб’єкти господарювання), які:

-       в основі бізнес-ідей мають на меті  придбання обладнання з подальшою його передачею протягом реалізації бізнес-ідей в оренду, прокат чи користування іншим особам задля досягнення ними комерційного прибутку ;

-     є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

-     є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

-     здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

-     надають в оренду нерухоме майно, що є одним з основних видів діяльності;

-     визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

-     перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

-     подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за отриманням гранту;

-     мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

-         мають заборгованість за кредитами/позиками.

4.3.  Участь у Конкурсі є безкоштовною.

4.4. Співфінансування бізнес-ідеї з боку Учасники Конкурсу не є обов’язковим.В разі наявності такого співфінансування, його розмір ніяк не впливає на рішення Конкурсного комітету.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

5.1. Для проведення Конкурсу формується Оргкомітет, на який покладаються повноваження щодо організації, координації та забезпечення проведення Конкурсу.

5.2. Організаційний комітет створюється із числа працівників Фонду у кількості 3 особи.  Оргкомітет складається із голови і членів та затверджується відповідним наказом.

5.3. Оргкомітет забезпечує:

- визначення порядку проведення Конкурсу;

- дотримання Учасниками, партнерами та Конкурсним комітетом вимог цього Положення, та інших релевантних документів;

- оприлюднення інформації про проведення Конкурсу;

-  інформування Учасників про порядок проведення та основні етапи Конкурсу;

- формування і затвердження складу Конкурсного комітету;

- прийом пакету документів на Конкурс, їх подальше опрацювання та передачу на розгляд Конкурсного комітету;

- формування рейтингових списків бізнес-ідей Учасників, за результатами експертного оцінювання та їх  передачу для конкурсного відбору Конкурсному комітету;

- організацію роботи та протокольний супровід засідань Конкурсного комітету;

- підведення та оголошення підсумків проведення Конкурсу;

- організацію надання мікрогрантів Переможцям Конкурсу;

- контроль за наданням звітності переможцями Конкурсу.

 

VI. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

 

6.1. У Конкурсі беруть участь дієздатні громадяни України, які проживають у містах та селах або зареєстровані як суб’єкти господарювання на території Вінницької, Черкаської, Дніпропетровської, Київської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, Сумської та Волинської областей, в тому числі і внутрішньо переміщенні  особи, які мають підтверджуючі документи про реєстрацію свого тимчасового місця проживання (перебування) на території вищевказаних областей.

6.2. Учасники діють особисто, від свого імені, добровільно та самостійно.

6.3. Учасники беруть на себе всі ризики відповідальності та наслідків, пов'язані з можливістю/неможливістю участі в Конкурсі.

6.4. Учасники мають право подати від свого імені тільки одну бізнес-ідею.

6.5.  Учасники повинні дотримуватися вимог та правил Конкурсу встановлених цим Положенням,Політики Фонду «МХП-Громаді» щодо співпраці з Партнерами (влада-громада-бізнес-НУО), грантерами та донорськими організаціями та чинного законодавства України.

6.6. Учасники Конкурсу не повинні будь-яким чином перешкоджати або здійснювати будь-які дії, які ставлять під сумнів правомірність участі інших Учасників у Конкурсі.

6.7. Надсилаючи бізнес-ідею на Конкурс Учасник тим самим погоджується з умовами та підпорядковується вимогам Конкурсу, що зазначені в даному Положенні.

VII. КОНКУРСНИЙ КОМІТЕТ

 

7.1. Для відбору та оцінювання бізнес-ідей Оргкомітетом формується Конкурсний комітет із 3 осіб, яка складається з числа профільних експертів та партнерів (у разі наявності), які обираються за згодою на конкурсній  та/або комерційній основі.

7.2. Персональний склад Комітету затверджується наказом Директора Фонду

7.3.  Функції Конкурсного комітету визначені в Положенні про Конкурсний комітет (згідно Додатку №1 до даного Положення) з проведення конкурсного відбору бізнес-ідей конкурсу мікрогрантів «Роби своє»

7.4. Результати експертного оцінювання оформлюються Протоколом, який підписується всіма членами Конкурсного комітету на основі оціночного листа (за формою, наведеною у Додатку №2 даного Положення).

7.5. Члени Конкурсного комітету з метою захисту майнових і немайнових інтересів Учасників Конкурсу  не мають права розголошувати інформацію щодо учасників та поданих бізнес-ідей.

 

VIIІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

 

8.1. Конкурс проводиться в ІІ етапи:

І етап –  подання заявок на участь, навчання за відеоматеріалами;

ІІ етап –  подання, оцінювання бізнес-ідей та визначення переможців, реалізація бізнес-ідей.

8.2. На Першому етапі Оргкомітет відповідно до умов цього Положення:

 -забезпечує розміщення в соціальних мережах та на офіційних веб-сайтах  організатора Конкурсу,  партнері,  а також у засобах масової інформації оголошення про початок Конкурсу, умови його проведення і термін прийняття бізнес-ідей на участь;

- проводить інформаційну кампанію щодо популяризації Конкурсу;

- запускає реєстрацію на участь у Конкурсі;

- організовує вільний доступ для учасників до навчальними відеоматеріалів;

- здійснює прийом бізнес-ідей.

8.3. На другому етапі Оргкомітет:

- отримує та перевіряє на комплектність бізнес-ідеї Учасників Конкурсу;

- кожні 2 тижні , по мірі надходження ініціатив, направляє бізнес-ідеї Конкурсному комітету для оцінювання згідно критеріїв встановлених Положенням про Конкурсний комітет з проведення конкурсного відбору бізнес-ідей конкурсу «Роби своє»;

- формує за результатами експертного оцінювання бізнес-ідей рейтингові списки;

- протягом 5 робочих днів після засідання Конкурсного комітету Переможцям надсилає  письмове повідомлення про перемогу в конкурсі та зазначає подальші кроки;

- публікує результати Конкурсу на офіційному сайті, в соціальних мережах та у засобах масової інформації.

8.4. Для участі в Конкурсі  всі зацікавлені особи подають:

 • на першому етапі Конкурсу– заявку (реєстрація) на участь у Конкурсі «Роби своє» (згідно Додатку №3 до даного Положення);

Заявки надсилаються потенційними Учасниками Конкурсу на електронну адресу  doyourbusiness@mhp.com.ua або на поштову адресу: 18001, м. Черкаси, вул. Благовісна, б.193, з позначкою «Конкурс бізнес-ідей «Роби своє!» та/або заповнюються онлайн за посиланням: https://doyourbusiness.com.ua/form.

 • на другому етапі Конкурсу - бізнес-ідея:обсягом не більше 3  сторінок друкованого тексту формату А4, шрифт основного тексту  - Times New Roman, розмір шрифту (кегель) - 12, відстань між рядками - полуторний, поля тексту: зверху - 2 см; знизу - 2 см; ліворуч - 3,0 см; праворуч - 1,0 см).(згідно Додатку №4 до даного Положення);
 • додатково надаються:
 • копія першої, другої, третьої сторінки паспорту та сторінки із позначкою місця постійного проживання (для фізичних осіб);
 • копія картки платника податків (ідентифікаційний код) (для фізичних осіб);
 • довідка про тимчасове місце проживання (для внутрішньо переміщених осіб)
 • виписка із ЄДРПОУ ( для зареєстрованих суб’єктів господарювання)
 • фінансова звітність (для приватних підприємств - Фінансова звітність малого підприємництва (Баланс) та Звіт про фінансові результати. Для ФОП - податкова декларація платника єдиного податку-фізичної особи - підприємця);
 • статут приватного підприємства/організації ;
 • фотографії (за наявності);
 • листи-підтримки (за наявності).

8.5. Пакет документів надсилаються Учасниками Конкурсу на електронну адресу  doyourbusiness@mhp.com.ua або на поштову адресу: 18001, м. Черкаси,                                           вул. Благовісна, б.193, з позначкою «Конкурс бізнес-ідей «Роби своє!». За повноту і достовірність відомостей в поданих на Конкурс документах відповідає Учасник Конкурсу.

8.6. Оцінювання бізнес-ідей.

8.6.1 Оцінка бізнес-ідей та оголошення переможців проводиться членами Конкурсного комітету кожні 2 тижні за шкалою оцінювання від 1 до 10 балів згідно критеріїв ( 1 – найнижчий бал, 10 – найвищий бал) встановлених Положенням про Конкурсний комітет  з проведення конкурсного відбору бізнес-ідей конкурсу «Роби своє» і заноситься до відомості оцінювання Учасників Конкурсу (за формою, наведеною у Додатку 2 даного Положення) до повного виконання фонду Конкурсу.

8.7. Переможцями конкурсного відбору визнаються Учасники, бізнес-ідеї яких отримали найвищій рейтинг за результатами бального оцінювання Конкурсним комітетом.

8.8. В трьохденний термін після оголошення переможців проводиться інформаційна зустріч (допустимим є онлайн формат).

8.9. Грантоотримувачі, які не  були зареєстровані як суб`єкти господарської діяльності, в двотижневий термін здійснюють державну реєстрацію господарюючого суб`єкта згідно з тією організаційно-правовою формою, що зазначена у бізнес-ідеї, та відкривають розрахунковий рахунок в банку для перерахування коштів мікрогранту.

8.10. Переможці Конкурсу отримують мікрогранти на реалізацію поданих бізнес-ідей та зобов`язуються забезпечити цільове використання коштів мікрогранту, а також їх повну реалізацію з подальшим веденням підприємницької діяльності за поданою на конкурс бізнес-ідеєю строком не менш ніж 1 рік.

 

ІХ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

9.1. Протокол засідання Конкурсного комітету є підставою для укладання Договору між Грантонадавачем Фондом «МХП-Громаді» та Учасником-переможцем, в якому зазначаються розмір та порядок надання мікрогранту.

9.2. Фонд Конкурсу становить 3 500 000 грн, які в повному обсязі будуть виділені на фінансування відібраних бізнес-ідей.

9.3. Переможці Конкурсу отримують фінансування на реалізацію своїх бізнес-ідей у розмірі  не більш ніж 100 000 грн. на одну бізнес-ідею.

9.4. В середньому сума мікрогранту складатиме від 50 000 до 100 000 грн.  

9.5.  Фонд  гарантує сплату податків та зборів поза сумою виділеною на реалізацію бізнес-ідеї відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Х. ПОРЯДОК НАДАННЯ МІКРОГРАНТУ ТА ЗВІТУВАННЯ ПО ВИКОРИСТАНЮ МІКРОГРАНТУ

 

10.1. Реалізація бізнес-ідей, які стали переможцями Конкурсу та виплата мікрогрантів переможцям здійснюється на підставі укладеного Договору про надання мікрогранту між Грантонадавачем (Фондом «МХП-Громаді») та Грантоотримувачем.

10.2. Невід'ємною частиною Договору є додаток до нього, а саме:   фінансовий звіт про використання суми гранту.

10.3. Мікрогрант наданий для реалізації бізнес-ідеї використовується виключно на цілі, відповідно до строків, обсягів і статей витрат, які визначені Договором та додатками до нього.

10.4. Мікрогрант виплачується Грантонадавачем виключно в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Переможця Конкурсу після укладення Договору.

10.5. Для укладення Договору та виплати мікрогранту Переможці Конкурсу повинні надати всі необхідні документи по запиту Оргкомітету, а саме:

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- витяг з реєстру платників Єдиного податку (за наявності);

- копія паспорту громадянина України (1, 2 сторінка та місце реєстрації);

- копія індивідуального податкового номеру;

- довідка про тимчасове місце проживання (для внутрішньо переміщених осіб):

- реквізити розрахункового рахунку за стандартом IBAN (International Bank Account Number);

- довідка з банку про відсутність заборгованості за кредитами;

- надання копії статуту підприємства;

- надання копії наказу та/або протоколу про призначення керівника (надається для підтвердження повноважень директора на підписання договору);

10.6. Обов’язковою умовою для отримання мікрогранту для фізичних осіб - громадян України – переможців Конкурсу є здійснення державної реєстрації підприємницької діяльності саме у Вінницькій, Черкаській, Дніпропетровській, Київській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській, Сумській та Волинській області протягом 14 днів з дати отримання повідомлення про перемогу у конкурсі.

10.7. Ненадання вказаних у пункті 5 цього розділу Положення документів (відомостей) є підставою для відмови в укладенні Договору з Переможцем на отримання безповоротної фінансової допомоги та такий Переможець втрачає статус переможця. Відповідно, Конкурсний комітет має додатково визначатися із наступним Переможцем (на заміну особі, яка втратила статус переможця), відповідно до рейтингу Учасників Конкурсу у строк 5 днів.

Переможець, що визначений Конкурсним комітетом на заміну, має невідкладно надати  перелік документів, зазначених у пункті 5 даного розділу Положення, з метою укладення з ним Договору та надання суми мікрогранту, яка попередньо була призначена переможцю, який втратив цей статус.

10.8. Для підтвердженням цільового використання коштів та успішної реалізації бізнес-ідеї, Грантоотримувач у терміни, що визначені Договором, формує та надає Грантонадавачу фінансовий звіт (за встановленою формою)  з належним чином завіреними копіями  документів первинного бухгалтерського обліку.

10.9. Грантоотримувач відповідальний за цільове та ефективне використання коштів мікрогранту, ведення обліку витрат, спрямованих на реалізацію бізнес-ідеї, та їх відображення в обліку на підставі належним чином оформлених первинних документів.

10.10. Грантоотримувач самостійно несе відповідальність по зобов'язанням перед третіми особами, які виникли в ході реалізації бізнес-ідеї.

10.11 Організатор здійснює контроль за виконанням результативних показників бізнес-ідей та  цільовим використанням коштів, в тому числі проводить постійний моніторинг реалізації бізнес-ідей переможцями Конкурсу.

10.12. Організатор Конкурсу не несе відповідальності за неможливість отримання мікрогранту у зв'язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора (відсутність необхідних документів тощо).

10.13. Фонд «МХП-Громаді», який визнається податковим агентом при виплаті суми мікрогранту відповідно до пункту 9.3 Положення, зобов'язується сплатити всі відповідні податки та збори у розмірі та строках відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

ХІ. КОНТАКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНКУРСУ

 

Адреса (для надсилання оригіналів проєктних документів):

 

18001, м. Черкаси, вул. Благовісна, б.193, з позначкою Конкурс бізнес-ідей «Роби своє»

Електронні адресиdoyourbusiness@mhp.com.ua

Контактна особа: Тарасевич Анна, координатор Конкурсу, керівник напрямку соціального розвитку БО «БФ «МХП - Громаді»

Телефон: +38 067-440-59-00

 

Додаток №1

до Положення щодо проведення

конкурсу бізнес-ідей «Роби своє»

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  № _

від __________202_року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Конкурсний комітет з проведення конкурсного відбору бізнес-ідей                          конкурсу «Роби своє»

 

 1. Це Положення визначає порядок роботи Конкурсного комітету з проведення конкурсного відбору бізнес-ідей учасників конкурсу «Роби своє» (даліпо тексту – Конкурс).
 2. Конкурсний комітет (далі по тексту - Комітет) утворений з метою проведення конкурсного відбору бізнес-ідей учасників конкурсу «Роби своє».
 3. Комітет формується із 3 осіб, із числа профільних експертів та партнерів (у разі наявності), які обираються за згодою на конкурсній  та/або комерційній основі.
 4. Персональний склад Комітет затверджується наказом Директора Фонду «МХП – Громаді».
 5. У своїй діяльності Комітет керується цим положенням та Політикою Фонду «МХП – Громаді» щодо співпраці з Партнерами (влада-громада-бізнес- НУО), грантерами та донорськими організаціями.
 6. Голова Конкурсного комітету та секретар обирається із її членів шляхом відкритого голосування.
 7. Основні функції  експертів Комітету:
 8. оцінювання бізнес-ініціатив згідно критеріїв оцінки та системи оцінювання (відповідно до затвердженого наказом Положення «Про проведення конкурсу бізнес-ідей  «Роби своє»);
 9. підготовка експертних висновків, рейтингу бізнес-ідей, визначення прийнятної суми грантування (відповідно до затвердженого наказом Положення «Про проведення конкурсу бізнес-ідей «Роби своє»);
 10. Визначення переможців конкурсу бізнес-ідей«Роби своє».
 11. Підготовку всіх необхідних конкурсних матеріалів для роботи Комітету здійснює організаційний комітет Конкурсу.
 12. Отримані для оцінювання організаційним комітетом бізнес – ідеї діляться рівною кількістю між всіма членами Комітету.
 13.  Кожен член Комітету під час оцінювання діє індивідуально, незалежно,  неупереджено, за власним розсудом і на основі своїх експертних знань та навичок.
 14.  Оцінка проектів проводиться членами Комітету за шкалою оцінювання від 1 до 10 балів згідно критеріїв (1 – найнижчий бал, 10 – найвищий бал) і заноситься до відомості оцінювання учасників Конкурсу (згідно форми, наведеної у Додатку 2 до Положення про конкурс бізнес-ідей «Роби своє»). Максимальна сума балів – 50.

 

Система оцінювання бізнес-ідей :

№ з/п

Назва критерію

Шкала оцінювання

1

Готовність до впровадження/стадія реалізації

1-10 балів

2

Оригінальність/інноваційність ідеї

1-10 балів

3

Прозорість і обгрунтованість бюджетних статтей 

1-10 балів

5

Кількість створених робочих місць

1-10 балів

6

Сталість бізнес-ідеї

1-10 балів

 

Максимальна оцінка

50 балів

 

 

 1.  Результати експертного оцінювання оформлюються Протоколом, який підписується всіма членами Комітету.
 2.  Члени Комітету, з метою захисту майнових і немайнових інтересів учасників Конкурсу  не маю права розголошувати інформацію щодо учасників та змісту поданих проектів.
 3.  Рішення Комітету не коментуються та не підлягають оскарженню.
 4.  Причини, з яких бізнес-ідея не визначена як переможець, учасникам не повідомляються, а подані на Конкурс матеріали не повертаються.
 5.  Організаційний комітет та Конкурсний комітет не відшкодовує учасникам Конкурсу ніяких збитків, пов'язаних з невизнанням окремих учасників переможцями, в тому числі і в зв'язку з невідповідністю бізнес-ідеї встановленим критеріям.

 

Додаток № 2

до Положення щодо проведення

конкурсу бізнес-ідей «Роби своє»

 

*До уваги експерта: під час оцінювання враховуйте інформацію, що міститься у Положеннях про Конкурс та про Конкурсний комітет.

Після оцінки бізнес-ідеї учасника, наведіть короткий коментар щодо кожної бізнес-ідеї та рейтинг ініціатив.

 

 

 

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

бізнес-ідей, що надійшли на конкурс «Роби своє»

 

№ з/п

Назва ідеї / заявник, місце реалізації бізнес-ідеї

Критерії оцінки

Результати оцінювання

готовність до впровадження/ стадія реалізації

оригінальність/

інноваційність ідеї

прозорість і обгрунтованість бюджетних статтей 

кількість створених робочих місць

сталість бізнес-ідеї

Загальна сума балів

 

Коментарі

 

Рейтингова

позиція

Шкала оцінювання

 

 

 

від 1 до10 балів

від 1 до10 балів

від 1 до 10 балів

від 1 до 10 балів

від 1 до10 балів

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Експерт         _____________________     ____________________________

                             (підпис)                                       (Прізвище та ініціали)

 

 

Додаток №3

до Положення щодо проведення

конкурсу бізнес-ідей «Роби своє»

ЗАЯВКА

НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ «РОБИ СВОЄ»

(РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПОДАВАЧА БІЗНЕС-ІДЕЇ)

Назва бізнес-ідеї

 

ПІБ заявника(або назва юридичної особи )

 

Організаційно-правова форма заявника

(громадянин без статусу підприємця, ФОП, підприємство)

 

Ідентифікаційний номер особи або ЄДРПОУ

 

Адреса проживання заявника або юридична адреса організації

(вказується реальна адреса, за якою можна контактувати із заявником)

 

Контактний телефон

 

Контактний е-mail:

 

Сайт або сторінка у соціальній мережі(у разі наявності)

 

Загальний бюджет  проекту, грн.

 

Очікуване фінансування за рахунок мікрогранту, грн.

 

Термін реалізації, місяців

 

Безпосереднє місце реалізації проекту

(населений пункт, район, область)

 

Вид діяльності(виробництво; торгівля; надання послуг)

 

Комерційна мета(започаткування власного бізнесу; масштабування вже існуючого бізнесу; зміна напрямку вже існуючого бізнесу)

 

Кількість робочих місць, що буде створена(якщо планується)

 

Заповнюючи та надсилаючи дану заявку на участь в Конкурсі виражаю свою згоду з умовами Конкурсу, що зазначені організатором та зобов’язуюсь виконувати вимоги Положення про проведення конкурсу та інші вимоги які викладені у Партнерській  політиці Фонду, що випливають із моєї участі в Конкурсі. 

 

«___» ______ 202_ р.                                                                   

                                                                                                   ________________ 

                                                                                                            (підпис)               ПІБ

 

Додаток №4

до Положення щодо проведення

конкурсу бізнес-ідей «Роби своє»

 

 

Аплікаційна форма бізнес-ідеї

 «_____________назва ______________»

 

 1. Анотація до бізнес-ідеї(опишіть мету здійснення підприємницької діяльності, які види діяльності будуть здійснюватися, чи передбачаються інноваційні підходи та технології, яке обладнання і т.д., до 500 слів)

 

 

 

 

 

 

2. Опис продукції  (опишіть види продукції (товари, роботи, послуги), що пропонуються споживачам: назва, якісні характеристики, призначення та сфера застосування, основні особливості продукції, конкурентні переваги та недоліки продукції, її доцільність на ринку, до 300 слів)

 

 

3. Наявні ресурси.

Таблиця 1

Наявні ресурси

1

 

2

 

3

 

4

 

 

4. Опис стадій технологічного процесу (для виробництва зазначити структуру виробничих процесів, технології та устаткування, виробничі потужності та планові обсяги виробництва, особливості поставок сировини, транспортування та складування, управління запасами, системи контролю за якістю; для надання послуг зазначити план організації надання послуг, технології, обладнання і т.д. Потребу в дозволах та ліцензіях.)

 

 

 

5. Що Ви плануєте закупити за грантові кошти (від 50 000 до 100 000 грн., з посиланням на аналогічні найменування в інтернет-ресурсах)?

 

Стаття / обладнання

Одиниця

Кількість

Ціна на одиницю., грн.

Витрати, грн. = кількість * витрати на одиницю

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Всього

 

Посилання на інтернет-ресурси: __________________________________________________________________

 

 

6. Що Ви плануєте закупити за власний внесок?

Стаття / обладнання

Одиниця

Кількість

Ціна на одиницю, грн.

Витрати, грн. = кількість * витрати на одиницю

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

7. Календарний пландіяльності  (на 6 міс.)

Таблиця 6

Дія

1міс

2 міс

3 міс

4 міс

5 міс

6 міс

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Сталість бізнес-ідеї (як ви вбачаєте подальший розвиток власного бізнесу).

 

 

9. Кількість створених робочих місць, якщо такі є.

 

 

Заповнюючи та надсилаючи дану  бізнес – ідею, виражаю свою згоду з умовами Конкурсу, що зазначені організатором та зобов’язуюсь виконувати вимоги Положення про проведення конкурсу та інші вимоги які викладені у Партнерській  політиці Фонду, що випливають із моєї участі в Конкурсі. 

 

«___» ______ 202_ р.                                                                   

                                                                                                 ________________ 

                                                                                                            (підпис)               ПІБ

 

 
архів Анонси подій

У зв’язку з випадками отруєння дітей  Миронівська філія ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ» проводить дослідження води з  індивідуальних колодязів (безкоштовно), що використовується для споживання дітьми  віком до 3-х років:

Кагарлицька міська рада

09201, Київська обл., м.Кагарлик, 

пл. Незалежності, 1   

тел. приймальні  04573-6-12-10,

04573-6-09-81 

ел. пошта kagarlyk_rada@ukr.net

 

ЦНАП (відділ - Центр надання адміністративних послуг)

09201, Київська обл., м.Кагарлик, 

вул. Героїв Небесної Сотні, 1   

     ел. пошта cnap.kagarlyk@ukr.net

     тел.  04573-6-09-83   

Графік прийому громадян у ЦНАПі

Понеділок: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Вівторок: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Середа: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Четвер: з 08:30 до 20:00 без перерви на обід;

П’ятниця: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Субота, неділя – вихідний день.

15.06.2023 року  з 10.00 до 12.00  у Кагарлику здійснюватиме прийом громадян заступник  голови Обухівської РВА Ірина Абрамівна СТАРЕНЬКА.

Прийом відбуватиметься в приміщенні міської ради (вул.Героїв Небесної Сотні,1). Попередній запис за телефонами:  6-09-81 (Кагарлицька міська рада);  (04572)5-09-16 (Обухівська районна військова адміністрація).

Публікуємо графік "ПРЯМИХ ЗВ'ЯЗКІВ" жителів громади з міським головою Олександром Олексійовичем ПАНЮТОЮ:

З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій в електричних мережах ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» буде проводити ремонтні роботи  у мережах Кагарлицької та Ржищівської громад. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії  в таких населених пунктах:

Національна програма «ВідНОВА:UA» націлена на активну, драйвову молодь віком від 18 до 35 років, та людей, які бажають дізнатися більше про свою країну,  які вже відвідали багато місць в Україні й на тих, хто тільки мріє про подорожі:

Комунальному підприємству Кагарлицької міської ради «Міськрембудсервіс» на постійну роботу потрібні працівники благоустрою міста.

Основна вимога: уміння працювати з бензоінструментами.

Оплата праці – згідно зі штатним розписом.

Тел. для довідок  5-23-81.

Адміністрація КП КМР «Міськрембудсервіс»

Публікуємо ГРАФІК виїзних прийомів заступників  Кагарлицького міського голови на  червень  2023 року:

Науково-освітній центр професійного розвитку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого пропонує програму підвищення кваліфікації «Військовий облік на підприємствах, в установах, організаціях, державних органах та органах місцевого самоврядування».

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області повідомляє.

З 01 квітня 2023 року змінено адресу для листування (поштову адресу):

08001, Київська область, смт Макарів, вул. Варшавська (Пушкіна), 3Б.

Просимо всю просту, цінну, рекомендовану кореспонденцію направляти за новою адресою.

Юридична адреса: 08500, Київська область, м.Фастів, вул. Саєнка Андрія, 10.

Запрошуємо заклади освіти, громадські організації, батьківські спільноти, творчі та спортивні колективи, які проводять інклюзивні заходи, створюють інклюзивні команди та реалізують інклюзивні проєкти,  взяти участь у конкурсі «Кращі інклюзивні практики України – 2023»:

В умовах воєнного стану вкрай важливо дбати не лише про особисту безпеку, а й безпеку та недоторканість оселі. Найшвидший та найнадійніший спосіб захистити свій дім – це встановлення сигналізації.  Таку послугу надає спеціалізований підрозділ МВС – поліція охорони. Наряди швидкого реагування працюють цілодобово і мають право виїжджати під час комендантської години:

З метою утвердження історичної пам’яті українського народу, його національної свідомості, формування та поширення духовних цінностей та пріоритетів  проводиться  Всеукраїнський літературний  конкурс ім. Олени Теліги та Олега Ольжича «Тільки тим дана перемога, хто у болі сміятися зміг»:

У зв’язку з активністю нового молодіжного руху «Редан», який є російською інформаційно-психологічною операцією з використанням підлітків для внутрішньої дестабілізації,  Служба у справах дітей та сім’ї  звертається:

Публікуємо звіт післяпроєктного моніторингу довкілля «Реконструкція діючого свинокомплексу по вул. Журавлівка, 1Б в с. Новосілки»

Команда BOOSTYLABS за підтримки BITONFEED оголошує про початок конкурсу для студентів українських вузів.

Оголошуємо про початок конкурсу на грант, у розмірі 20000 гривень.

Міжнародна  гуманітарна організація «Людина в біді» («People in Need»): у нас  безперервно працює Гаряча Лінія психологічної допомоги і підтримки для дорослих і дітей за номером нашого телефону Довіри 0 800 210 160 (конфіденційно, анонімно та цілодобово) безкоштовно зі всіх операторів в Україні.

Публікуємо графік руху маршрутки на Кагарлик-2, який діє з 13.03.2023 р.:

ДТЕК "Київські Регіональні Електромережі"  пропонує для ознайомлення ГРАФІК СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.

Застосовується тільки у разі,  якщо у НЕК "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему

ЛЮДИНА - НЕ ТОВАР! Цінність людського життя - не предмет торгівлі людьми! Торгівля людьми - порушення основоположних прав і свобод

людини і громадянина!  Якщо стосовно Вас або членів Вашої родини вчиняли такі дії:

Жителі Київщини!
    У Київській обласній військовій адміністрації працює телефон «Гарячої лінії».  Якщо вам необхідна консультація щодо роботи структурних підрозділів ОВА, допомога, реагування на будь-яку надзвичайну ситуацію чи випадок на території Київської області, звертайтеся за телефоном: (044) 363 07 34.
✔️ «Гаряча лінія» працює в робочі дні - понеділок-п’ятниця з 9.00 до 18.00.

Повідомляємо, що  Кагарлицька ДПІ  здійснює прийом громадян  за адресою: м. Кагарлик, вул. Незалежності, 1,  (колишнє  Управління соціального захисту),  1 поверх, у приміщенні   магазину  "Оріфлейм" біля перукарні "Вікторія"

Із  30 листопада 2022 р. набула чинності постанова Кабінету Міністрів України  (від 15.11.2022 р. №1320), якою передбачено:

ЮНІСЕФ разом із навчально-реабілітаційним центром «Джерело» підготували брошуру «Набута інвалідність дитини. Поради батькам і фахівцям», яка містить відповіді на такі запитання:

До уваги споживачів електроенергії публікуємо  ГРАФІК АВАРІЙНОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ:

КП КМР «ЖЕО» нагадує, що користуватися газовими балонами у квартирах багатоквартирних будинків заборонено!

Газовий балон – це є джерело підвищеної небезпеки.

Обігрівати приміщення за допомогою газових плит/балонів заборонено!

Не нехтуйте правилами безпеки, порушення правил може коштувати життя.

Будьте обережними та відповідальними.

                                                                            Адміністрація КП КМР «ЖЕО»

Консультаційний центр надає підтримку громадянам України у режимі онлайн та офлайн щодо:

В Україні діє державний портал для розшуку дітей – інформаційна платформа «Діти війни», що допомагає правоохоронним органам збирати дані про юних українців, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були переміщені на тимчасово окуповані території та депортовані до російської федерації:

Кагарлицька міська рада інформує про початок проведення громадського обговорення щодо демонтажу, заміни елементів пам’яток Другої світової війни, що поширюють радянські та російські міфи, мають комуністичну символіку, та щодо зміни назв вулиць, провулків, які названі на честь російських та радянських діячів політики, літератури, мистецтва тощо, у населених пунктах Кагарлицької міської територіальної громади:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020р. №783 утворено Головне управління Національної соціальної сервісної служби у м. Києві та Київській області як територіальний орган Національної соціальної сервісної служби України:

До уваги багатодітних родин, які виховують від 4-х і більше дітей віком від 4 до 9 років:

 

У Центрі Товариства Червоного Хреста України (м. Кагарлик, вул. Паркова, 10 – колишня чорнобильська аптека, магазин «Оптика») наявні розвивальні рюкзачки:

     Державний заклад «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Міністерства охорони здоров'я України» з 1986 року надає безоплатну медичну допомогу населенню всіх регіонів України, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи:

Долучайтеся до безкоштовної гарячої лінії Благодійного фонду "ПРАВО НА ЗАХИСТ"!

Розмовний клуб "УКРАЇНСЬКА ДЛЯ ВСІХ" при Центральній бібліотеці   запрошує: 

Український  державний  інститут  культурної спадщини розробив  спеціальний Telegram чат-бот (https://t.me/ZhuynovanaSpadshchyna_Bot), за допомогою якого збираються свідчення злочинів проти культурної спадщини, вчинених російськими окупаційними військами на території України:

Із  16.05.2022 року відновлює прийом громадян державний нотаріус. Графік роботи:  понеділок – п’ятниця з 08.00 до 13.00. Державний нотаріус працює за  за адресою: м. Кагарлик, вул. Паркова, 2 (каб №3 - другий поверх приміщення Центральної аптеки). Тел. для довідок 098 914 30 14 – Грачова Лілія Ігорівна.

Публікуємо тарифи на послуги з дослідження  щодо безпечності питної води, які надає Центральна випробувальна державна лабораторія Держпродспоживслужби в Київській області та м. Києві:

Зацікавлені можуть звертатися за адресою: м.Кагарлик, вул.Паркова, 14а або за номером телефону 6-10-02, 5-17-33.

ДО УВАГИ ПОКУПЦІВ! На прохідний ТОВ "Борошномельна компанія "ТЕВІ" за адресою м.Кагарлик, вул.Свято-Троїцька здійснюється продаж борошна (товар фасовано по 10 кг та 50 кг) ЗА ЦІНОЮ ВИРОБНИКА.

Служба у справах дітей  та сім’ї Кагарлицької міської ради  просить родини з дітьми (до18 років), які у зв’язку з воєнними діями  на території України переїхали до нашого міста, звернутися до ССДС для реєстрації місця тимчасового перебування!

Місцезнаходження ССДС:  Кагарлицький НВК "ЗОШ І-ІІ ступенів – ліцей".

У  межах  програми  "єПідтримка"  мешканці  Київщини,  які  втратили  роботу,  можуть  отримати  допомогу  від  держави    в    розмірі  6500  грн.   

Публікуємо адреси і телефони ВІДДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ В ОБУХІВСЬКОМУ РАЙОНІ:

Просимо терміново відгукнутися тим, хто може допомогти з житлом біженцям із зони бойових дій  – прихистити в себе або здати в оренду кімнату, квартиру чи  хату. Телефонуйте в міську раду: (04573)6-09-81.

Завантажте собі додаток  у Google Play Market (https://bit.ly/35kDDkz) та AppStore (https://apple.co/3K6v9fD) або підпишіться на телеграм-канал Київської обласної військової адміністрації https://t.me/kyivoda - і ви матимете інформацію про оголошення і відбій тривоги.

У Кагарлику в приміщенні міського Будинку культури (вул. Незалежності, 12) працює пункт збору гуманітарної допомоги для наших воїнів, жителів громади, які опинилися в складних життєвих обставинах,  та переселенців:

Всеукраїнська благодійна організація «Асоціація благодійників України» є потужним загальнонаціональним об'єднанням благодійних та волонтерських спільнот, яке активно діє з 2011 року та об’єднує понад 70 активних членів Асоціації:

Кагарлицька міська рада інформує: 21.04.2021 прийнято постанову Кабінету Міністрів  України №397«Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей» (далі – Постанова №397), яка набирає чинності з 01.01.2022 року:

РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ГРОМАДИ ЗА
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКАМИ МІСЬКОЇ РАДИ: 

На прохання відвідувачів сайту публікуємо перелік аптек, що діють на території м. Кагарлик:

Центр розташований за адресою: 

м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 11

 (Документ-сервіс «Готово!»)

Звернутися в Центр можна за телефоном:
0 800 33 68 19

Розрахунковий рахунок Фонду в Приватбанку:

UA523218420000026004000101439

Начальник сектору

Погребенна Наталія Миколаївна

Контактні дані:

поштова адреса: вул. Незалежності, 12 А, м. Кагарлик, 09201

електронна скринька: kv25_probation@gov.ua 

Мешканцям приватного житлового сектору забороняється використовувати для утилізації сміття контейнери біля багатоквартирних житлових будинків: для цього діє відповідний Графік вивезення побутових відходів, що забезпечується КП «Міськрембудсервіс».  Адміністрація КП КМР "Житлово-експлуатаційна організація"  пропонує укладати індивідуальні угоди  також із нашим підприємством.

Із питань утримання багатоквартирних будинків у випадку аварійних ситуацій у вихідні та святкові дні, а також у вечірні години звертайтеся  до відповідального працівника  КП КМР "Житлово-експлуатаційна організація" за телефоном   096-441-05-66.

Адміністрація ЖЕО

Повідомляємо, що у зв’язку зі службовою необхідністю змінено адресу  електронної поштової скриньки (Rvk-kagarlik@ukr.net  - ця скринька була видалена, надіслані листи прийматися не будуть). У подальшому листи слід надсилати на поштову скриньку  kagarlik@post.mil.gov.ua

На землях в адміністративних межах м. Кагарлик, які розташовані за межами населеного пункту, прокладений підземний магістральний газопровід високого тиску, який є державною власністю України та перебуває у господарському віданні ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:

 

У місті Кагарлику Бюро правової допомоги знаходиться по вулиці Кооперативна, 19.

архів Опитування
Шановний відвідувачу, Ви завітали на наш сайт, перебуваючи:
в м. КАГАРЛИКУ
3716 (81.53 %)
на теренах Кагарлицької територіальної громади
307 (6.74 %)
за межами Кагарличчини в Україні
313 (6.87 %)
за кордоном
222 (4.87 %)
Офіційні сайти та місцеві ЗМІ